N Dance

Aj Vaše 2% nám pomôžu!

2% Z DANE!darujte a pomôžte!ĎAKUJEME!

PODARUJ 2% Z DANÍ!

AJ VAŠE 2% nám môžu pomôcť!  

Opäť je tu čas, kedy môžeme pomôcť ľuďom aj malým pričinením k tomu aby sa diali veľké veci! :)  

N Dance Company je miesto, kde sa stretáva mnoho skvelých ľudí, ktorých spája láska k tancu, zdravému životnému štýlu a zábave. Spoločnými silami pracujeme na dosiahnutí a rozvíjaní svojich cieľov a hľadáme cestu k správnym návykom. Napredovať a rásť sa dá vlastným úsilím, ale pre celkový rozvoj sú nutnosťou aj finančné prostriedky. Jednou z možností ako nás podporiť sú Vaše 2% z dane.

V roku 2019 sa nám podarilo aj vďaka 2% zrealizovať:

-cesty na tanečné súťaže doma i v zahraničí
-nákup kostýmov pre súťažné tímy
-získali sme popredné miesta v súťažiach na Slovensku i v zahraničí
-projekt ŠKOLA TANCOM sme prezentovali pre viac ako 1000 detí
-náš youtube kanál Norbert Noro Grofčík dosiahol počet videní viac ako 135 000
-vydali sme 24 videí
-dosiahli sme 2510 fanúšikov na FB a 2759 na Instagrame
-získali sme ďalších lektorov a nové spolupráce aj so zahraničnými hosťami
-príprava nových akcií a workshopov, open class a podobne...
-vyčarili sme úsmev nespočetnému množstvu detí a rodičov
-získali sme super tanečníkov a nové talenty


Vďaka vašej podpore môžeme pracovať na ďalšom rozvoji a skvalitňovaní našej práce s tými najdôležitejšími – našimi deťmi.

AKO NÁM DAROVAŤ 2 %

NAŠE IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE
Názov: o.z. N Dance Company – tancom k rozvoju
Forma: občianske združenie
Sídlo: P.O.Hviezdoslava 186/9, 941 45 Maňa
IČO: 50659022

A, Ak ste zamestnanec:
- Požiadajte do 15.februára 2019 Vášho zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň.
- Potom požiadajte zamestnávateľa, aby Vám vystavil tlačivo „Potvrdenie o zaplatení dane z príjmov“.
- Z tohto potvrdenia si viete zistiť dátum zaplatenia dane a vypočítať 2% (3% *) z Vašej zaplatenej dane – to je maximálna suma, ktorú môžete venovať v náš prospech. Táto suma však musí byť minimálne 3 €.
- Ďalej vyplňte predtlačené tlačivo „Vyhlásenie“ svojimi údajmi a vpíšte vypočítanú sumu (2% (3%*) z Vašej dane), ktorú nám chcete poukázať.
- Obe tieto tlačivá doručte do 30.apríla 2019 na daňový úrad v mieste Vášho bydliska
*ak ste pre akúkoľvek organizáciu odpracovali v roku 2018 min.40 hodín dobrovoľníckej činnosti a získate o tom potvrdenie , máte možnosť poukázať 3% zo svojich daní. Toto potvrdenie je povinnou prílohou k „Vyhláseniu“ a „Potvrdeniu o zaplatení dane z príjmov“.

B, Ak ste fyzická osoba (SZČO)
- Ak si daňové priznanie podávate sami, vypočítajte si 2% (3%*) z Vašej zaplatenej dane
- V daňovom priznaní pre poukázanie 2% respektíve 3% vyplňujete oddiel VIII., strana 5, do riadku 74 doplňte naše identifikačné údaje ako prijímateľa vašich 2 % (3%*) z dane
- Riadne vyplnené daňové priznanie doručte v lehote, ktorú máte na podanie daňového priznania (zvyčajne do 31. marca 2019) na príslušný daňový úrad (podľa miesta bydliska) a v tomto termíne aj zaplaťte daň z príjmov. Ak ste poukázali 3 % z dane, povinnou prílohou k Daňovému priznaniu je aj Potvrdenie o odpracovaní minimálne 40 hodín dobrovoľníckej činnosti. Daňový úrad po kontrole údajov a splnení všetkých podmienok má zákonnú lehotu 90 dní na to, aby previedol sumu, ktorú ste poukázali.
*ak ste v roku 2018 odpracovali dobrovoľnícky minimálne 40 hodín a získate o tom potvrdenie od organizácie, pre ktoré ste v roku 2018 dobrovoľnícky pracovali.

C, Ak ste právnická osoba
- v daňovom priznaní na strane 8, vo IV. časti kolónky na poukázanie 1 % (2 %) – Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov právnickej osoby. Vypočítajte si vaše 1 % (2 %) z dane, čo je zároveň maximálna suma, ktorú môžete poukázať v náš prospech. Poukázať 1 % (2 %) môžete aj viacerým prijímateľom, minimálne to však musí byť 8 € pre jedného prijímateľa.
- Do časti Údaje o prijímateľovi doplňte naše identifikačné údaje
- V rámci daňového priznania môže právnická osoba poukázať aj dve percentá z dane. Ak chce právnická osoba poukázať 2 % z dane, môže tak urobiť vtedy, ak v roku 2016 až do termínu na podanie daňového priznania a zaplatenia dane v roku 2018 (zvyčajne do 31. 3. 2019) darovala financie vo výške minimálne 0,5 % z dane na verejnoprospešný účel (aj inej organizácii, nemusí byť iba prijímateľovi). Ak právnická osoba nedaruje 0,5 %, tak v roku 2018 môže poukázať iba 1 % z dane.
- Riadne vyplnené daňové priznanie doručte do 31. marca 2019 (v prípade, ak nemáte odklad) na váš príslušný daňový úrad (zvyčajne podľa vášho sídla) a v tomto termíne aj zaplaťte daň z príjmov. Daňový úrad po kontrole údajov a splnení všetkých podmienok, má zákonnú lehotu 90 dní na to, aby previedol sumu, ktorú ste poukázali v náš prospech. Okrem daňového priznania už nepodávate na poukázanie 1 % , 2 % , 3 % z dane žiadne iné tlačivá.

INFO
Ak súhlasíte so zaslaním údajov (obchodné meno alebo názov, sídlo a právna forma) vami určeným prijímateľom, tak zaškrtnite súhlas so zaslaním údajov. To znamená, že organizácia, ktorej sa rozhodnete nasmerovať svoje % zo zaplatenej dane dostane tieto informácie (žiadne sumy) a spozná svojich podporovateľov.

 

V prípade potreby si tlačivá k 2% môžete vyzdvihnúť na jednej z našich pobočiek! Nitra – Dubíková 24, Nové Zámky – Nábrežná 24.

 

Tlačivá taktiež na stiahnutie:
Vyhlásenie!
Potvrdenie!

Viac taktiež na: http://rozhodni.sk/poukazatel/ako-mam-poukazat-2-z-dane/

 


ĎAKUJEME!!!