Dodanie tovaru

Osobný odber v Nitre – priestory N Dance Company alebo v Mani:

 •          možnosť prebratia tovaru osobne vo výdajni platí pre Nitru – Dubíková 24 a Veľkú Maňu – P.O.Hviezdoslava 186/9,
 •          bez nákladov na poštovné a balné,
 •          možnosť hotovostnej platby alebo obyčajné vyzdvihnutie po platbe vopred prevodom.

 

Posielanie tovaru prostredníctvom Slovenskej Pošty:

 •          všetky produkty, ktoré sú skladom, doručíme do 3 až 7 pracovných dní, ak tovar nie je na sklade doba dodania je cca 15 dní.

O odoslaní tovaru budeš informovaný/á spôsobom:

 •          v deň odoslania zásielky od nás budeš informovaný/á prostredníctvom emailu pomocou ktorého máš možnosť sledovať si svoju zásielku a taktiež máš možnosť zistiť predpokladaný termín doručenia.

Pred odoslaním zásielky máš možnosť:

 •          zmeniť deň doručenia zásielky, ak ti avizovaný termín nevyhovuje (len v prípade doručenia kuriérom)
 •          sledovať stav tvojej zásielky na internete, kde ju môžeš aj presmerovať na inú adresu,
 •          toto všetko je však možné zmeniť ešte pred odoslaním zásielky od nás, v inom prípade urobíme všetko čo bude v naších silách
 •          pri každej objednávke nad 79 EUR je u nás poštovné, balné a doprava zdarma!

Priebeh dopravy zásielok môžeš sledovať:

 

Zhrnutie:

 

Doprava

Slovenská pošta – balík na poštu 4,4 € (doručenie do 2 dní)

Odber v predajni Nitra / Maňa 0,00 €

Pri nákupe nad 79€ máte dopravu, balné zdarma!


Dodacie podmienky

 1.          Tovar je predávaný podľa vystavených vzorov, katalógov a typových listov predávajúceho umiestnených na internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho.
  2.         Predávajúci je povinný objednávku kupujúceho splniť a tovar dodať kupujúcemu v lehote do 30 dní od doručenia objednávky.
  3.         Kupujúci je povinný prevziať tovar v mieste, ktoré je uvedené v akceptácii objednávky kupujúceho predávajúcim. V prípade, ak dôjde k omeškaniu dodania tovaru zo strany predávajúceho, predávajúci je oprávnený jednostranne predĺžiť lehotu na dodanie tovaru, a to aj opakovane, o čom predávajúci vydá kupujúcemu potvrdenie. V prípade, ak kupujúci tovar neprevezme do 7 dní po uplynutí lehoty uvedenej v kúpnej zmluve, záväznej akceptácii objednávky alebo jednostranne predĺženej predávajúcim, je predávajúci oprávnený účtovať kupujúcemu skladné vo výške 10 euro za každý deň uskladnenia tovaru.

 

Po uplynutí 14 dní odo dňa, keď bol kupujúci povinný tovar prevziať, je predávajúci oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy a predať tovar tretej osobe. Po predaní dohodnutého tovaru tretej osobe sa záloha za dohodnutý tovar zaplatená kupujúcim započíta v celej výške na zmluvnú pokutu, ktorú je povinný kupujúci zaplatiť predávajúcemu.


4.         Predávajúci je oprávnený vyzvať kupujúceho na prevzatie tovaru pred uplynutím lehoty dohodnutej v kúpnej zmluve.


5          .Miestom dodania tovaru je miesto uvedené v akceptácii objednávky predávajúcim, ak sa zmluvné strany nedohodnú v kúpnej zmluve inak.


6.         V prípade, ak predávajúci dopraví tovar kupujúcemu na miesto určené v kúpnej zmluve kupujúcim, kupujúci je povinný prevziať tovar osobne alebo zabezpečiť, aby tovar prevzala osoba, ktorú splnomocní pre prípad svojej neprítomnosti na prevzatie tovaru uvedeného v kúpnej zmluve a podpísať protokol o doručení a odovzdaní tovaru. Tretia osoba splnomocnená na prevzatie tovaru uvedeného v kúpnej zmluve je povinná predložiť predávajúcemu originál alebo kópiu kúpnej zmluvy a dokladu o zaplatení tovaru a písomné splnomocenstvo. Ak bude potrebné dodávku tovaru opakovať z dôvodu neprítomnosti kupujúceho na mieste určenom v kúpnej zmluve, všetky náklady s tým vzniknuté hradí kupujúci, a to najmä opakované dodanie tovaru na miesto určenia v kúpnej zmluve a skladné vo výške uvedenej v bode 2 tohto článku týchto všeobecných obchodných podmienok. Tovar sa považuje za dodaný okamihom doručenia tovaru na adresu uvedenú v záväznej akceptácii objednávky a prevzatý okamihom fyzického prevzatia tovaru kupujúcim, resp. jeho oprávneným zástupcom alebo odmietnutím prevzatia tovaru, ktoré dopravca vyznačí v protokole o doručení a odovzdaní tovaru.


7.         Kupujúci je povinný skontrolovať zásielku, teda tovar ako aj jeho obal hneď po doručení. V prípade, že kupujúci zistí, že tovar alebo obal tovaru je mechanicky poškodený, je povinný túto skutočnosť oznámiť dopravcovi a za jeho prítomnosti skontrolovať stav tovaru. V prípade zistenia poškodenia tovaru je povinný kupujúci vyhotoviť záznam o rozsahu a povahe poškodenia tovaru, ktorého správnosť potvrdí dopravca. Na základe takto vyhotoveného záznamu doručeného predávajúcemu môže následne predávajúci poskytnúť odstránenie vady tovaru, zľavu na tovar alebo v prípade neodstrániteľných vád tovaru dodať kupujúcemu nový tovar.


8.         Kupujúci je oprávnený v prípade nedodania tovaru predávajúcim v lehote uvedenej v 2. Obchodných podmienok odstúpiť od kúpnej zmluvy a predávajúci je povinný vrátiť kupujúcemu už zaplatenú časť kúpnej ceny v lehote 15 dní od doručenia odstúpenia od kúpnej zmluvy bezhotovostným prevodom na účet kupujúceho určený kupujúcim.